Online Dictionary

hårfrisörska Expliqué

hårfrisörska à Swedish => French De Expliqué:

pionchance, hasardc

hårfrisörska à French (WD) De Expliqué:

== Inter: langue » sv ==
Inter: -étym » -
: Inter: ébauche-étym » sv
Inter: -nom- » sv
hårfrisörska {{f}}

  1. Coiffeuse.Inter: clé de tri » harfrisorska